EĞİTİM

Eğitim, insanı yetiştirme, geliştirme, kendisi ve toplum için faydalı bir birey olmasını sağlama faaliyetlerini ifade eden bir kavramdır. Eğitim, toplumları ileriye götüren yegane unsurdur. 

Genel bir yaklaşımla, Türkiye’nin eğitim düzeyi itibariyle, gelişmiş ülkelerin oldukça gerisinde, ilköğretim seviyesinde insanların ağırlıklı olarak temsil edildiği bir ülke olduğu söylenebilir. Okuryazar nüfusun yarıya yakın bir kısmını ilköğretim mezunları oluşturmaktadır. Lise ve dengi okul mezunları ise %10’ların biraz üzerinde iken, yüksekokul ve fakülte mezunlarının oranı da oldukça düşük olup %5’lerin altındadır.

Okul öncesi eğitim kurumları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ya bağımsız anaokulları olarak, ya gerekli görülen yerlerde ilköğretim okullarına bağlı anasınıfları halinde ya da ilgili diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfları olarak kurulabilmektedir. Ayrıca, okul öncesi eğitim diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından açılan kreş, yuva, gündüz bakımevi, çocuk bakımevi ve çocuk bakım yurtlarında verilmektedir. Ancak, yaygın şekliyle okul öncesi eğitim anasınıflarında verilmektedir.

EĞİTİM KADEMESİ OKUL SAYISI
OKUL ÖNCESİ 5
İLKÖĞRETİM 23
ORTAOKUL 25
LİSE 21
EĞİTİM MERKEZLERİ 9
TOPLAM 83

Başakşehir ve İstanbul genelindeki ilköğretim okullarının büyük bölümü devlete ait resmi ilköğretim okuludur. İlköğretim eğitimi gören öğrencilerin ve eğitim hizmeti veren öğretmenlerin de önemli bir kısmı resmi ilköğretim kurumları bünyesindedir. Başakşehir’de 23 ilköğretim okulu, 25 Ortaokul, 21 Lise ve 5 okul öncesi eğitim kurumu mevcuttur.