İlçemiz

Doğa ve Tarihi Güzelliklerimiz

Sosyal Yaşam

Eğitim Kurumları

Sağlık Kurumları

Fotoğraflarla Başakşehir

  • Rss
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Youtube
  • Youtube

Nüfus Yapısı 

Başakşehir 2008 yılında Küçükçekmece ve Esenler ilçelerinden ayrılan mahalleler ve Bahçeşehir Belde Belediyesi’nin birleşmesiyle oluşmuş bir ilçedir.

 

Bununla birlikte Başakşehir’in nüfusunun 1995 yılında yapılmaya başlanan toplu konutlar ile artmaya başladığı bilinmektedir. Başakşehir nüfusunun yarıdan fazlası toplu konutlarda ikamet etmektedir. Başakşehir, Bahçeşehir, Onurkent, Kayabaşı toplu konut alanları Başakşehir’in büyüyüp ilçe olmasında önemli rol oynamıştır. Buna göre 2009-2011 yıllarına ait Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Nüfus Sayım Sonuçları'ndan da anlaşılacağı gibi her geçen yıl nüfus artışı olduğu görülmektedir.

 

BAŞAKŞEHİR NÜFUS SAYIM SONUÇLARI

2014

342.422

2013

333.047

2012

316.176

2011

284.488

2010

248.467

2009

226.387

   

 

 

Bazı kentlerde gerekli altyapı imkânlarının hazırlanmasına fırsat kalmadan bu imkânların üzerinde bir nüfus akımının kimi bölgelere yönelmesi, o yörede yaşayanların maddi ve manevi ihtiyaçlarını arttırmıştır. İstanbul’da da gözlenen bu durum Başakşehir’in Güvercintepe, Şahintepe ve Altınşehir mahallelerinde de yoğun bir biçimde yaşanmaktadır. Daha çok alt gelir grubunun yaşadığı bu mahallelerin ihtiyaçları oldukça fazladır.

 

1980'li yıllardan itibaren Anadolu'dan gelen göçler sonucu oluşmuş bir yerleşim yeri olan Şahintepe’ye göçle ilk gelenler Kastamonu, Sinop, Çankırı, Tokat ve Samsun gibi Batı Karadeniz Bölgesi ağırlıklı iken 199,0 sonrasında Anadolu’nun her yerinden göç almıştır. Son dönemlerde bu dağılım daha da fazla farklılık göstermektedir.

 

Ziya Gökalp Mahallesi, özellikle 1980'den sonra köyden şehre göçlerin yoğun olarak yaşandığı bir mahalledir. 1980 öncesinde Yunanistan göçmenlerinin yaşadığı ve çiftliklerin olduğu kırsal bir bölge iken Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinden yoğun göç almıştır.

 

Başakşehir, Bahçeşehir ve Kayabaşı mahalleleri toplu konut projeleri çerçevesinde yapılaşmaya açıldığı son 15 yıl içerisinde planlı bir şekilde büyüyerek örnek yerleşim alanları halini almıştır. 

 

2014 Türkiye İstanbul Başakşehir
Toplam 77.695.904  14.377.018  342.422
Erkek  38.984.302  7.221.158  172.273
Kadın  38.711.602  7.155.860  170.149

 


Ülkemizde çocuk ve genç nüfusun diğer yaş dilimlerine oranının gelişmiş batılı ülkelerine göre nispeten yüksek oluşu insan gücü, eğitim ve ekonomik açıdan önem taşımakta ve bu grubun hizmet talep eden tüketici bir özellik taşıması, iktisaden faal nüfusu büyük bir yükle karşı karşıya bırakmakta, diğer bir ifadeyle, bağımlılık oranının yükselmesine neden olmaktadır. 

 

Nüfus, yaş grupları bakımından çok farklı biçimlerde sınıflandırılmasına karşın, genellikle benimsenen ayırım; çalışma çağında olanlar ve çalışma çağı dışında bulunanlar şeklindedir. Çalışma çağındaki grubu 15–64 yaş grubundakiler oluştururken, çalışma çağı dışındaki grup ise 0-14 yaş grubundaki çocuklar ile 65 yaşın üstündeki yaşlılardan meydana gelmektedir.

 

 

Yaş grubu Toplam Erkek Kadın
'0-4'  33.475  17.032  16.443
5-9'  34.550  17.730  16.820
'10-14'  32.819  16.875  15.944
'15-19'  29.237  15.146  14.091
'20-24'  24.490  11.745  12.745
'25-29'  28.486  13.224  15.262
'30-34'  33.667  15.965  17.702
'35-39'  32.723  16.230  16.493
'40-44'  28.893  15.159  13.734
'45-49'  21.012  11.466  9.546
'50-54'  15.966  8.620  7.346
'55-59'  10.401  5.539  4.862
'60-64'  6.556  3.256  3.300
'65-69'  4.255  1.972  2.283
'70-74'  2.518  1.082  1.436
'75-79'  1.609  643  966
'80-84'  1.090  401  689
'85-89'  495 144  351
'90+'  180  44  136
Toplam  342.422  172.273  170.149
İletişim
Canlı Destek İçin
444 0 669 7 gün 24 saat hizmetinizde