• Rss
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Youtube
  • Youtube

İcra ve Takip Şefliğiİcra ve Takip Şefliğimiz aşağıdaki faaliyetleri yerine getirmektedir:

 

• İdarenin yetki ve sorumluluk alanındaki idare gelirlerinin ilgili kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler gereğince yasal süreler içerisinde takip ve tahsilinin yapılması

• Yasal süreler içinde ödenmeyen alacakların cebren tahsili için Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne dava açılması için müracaatta bulunulması

• İdare gelirleri ile ilgili yapılan takip ve tahsil ile ilgili işlemlere ait kayıtların tutulması, raporlanması ve muhasebe kayıtlarına alınması için gerekli belge ve dokümanların hazırlanması

• Kişi ve kuruluşlar tarafından idari ve yargı organları nezdinde yapılan itirazlara ilişkin yazılı ya da sözlü savunmalara esas bilgi ve belgelerin yasal süresi içerisinde ilgili merciye ulaştırılması

İletişim
Canlı Destek İçin
444 0 669 7 gün 24 saat hizmetinizde